Privacyverklaring

Eurotuin geeft veel om uw privacy. Wij verzamelen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is om een dienst te kunnen leveren, wanneer u uw gegevens met ons heeft gedeeld en ons hiervoor de toestemming heeft gegeven, of wanneer wetgeving ons hiertoe verplicht. Om te verantwoorden aan u waarom, voor welke doeleinden en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, is deze privacyverklaring opgesteld. Ook geven wij aan waarom en hoe wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Deze worden namelijk gebruikt voor verschillende en vaak noodzakelijke doeleinden.

1. Wie is verantwoordelijk?

Eurotuin Groep BVBA is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en verwerken van de persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Contactpersoon voor privacyzaken: Didier Deschepper

Eurotuin Groep BVBA
Fraterstraat 11
BE - 9000 Merelbeke
Tel: +32 (0)9 232 13 31
Email: privacy@eurotuin.be


2. Welke persoonsgegevens houden wij bij? En waarom?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten en ons aanbod in onze winkels, op de webshop en onze
sociale media kanalen (Facebook, Instagram en Twitter) te verbeteren en te optimaliseren. 

2.1. Online verkoopkanalen

Webshop

Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding op onze webshop. U kan dus met een gerust hart shoppen op onze webshop.

Indien u een bestelling plaatst, hebben wij noodzakelijke persoonsgegevens nodig. Uw naam - en voornaam, adres en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling. Het e-mailadres en het telefoonnummer gebruiken wij om u te informeren over de status van uw geplaatste bestelling. Als u heeft toestemming gegeven, zal u regelmatig een nieuwsbrief van ons ontvangen.

Tot slot kunnen wij gegevens opslaan die al dan niet direct tot u herleidbaar zijn. Het IP adres gebruiken wij om het aantal bezoekers vast te stellen op onze webshop. Tevens gebruiken wij de volgende persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren en te optimaliseren: domeinen van andere sites die u heeft bezocht om op onze websites te komen, informatie m.b.t. pagina’s die u bezoekt op onze websites (datum, tijdstip, duur van bezoek, bezochte pagina’s op onze webshop, informatie betreffende het gebruik van de bezochte pagina’s) en uw gebruikte browers en versie.

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

2.2. Sociale media

Eurotuin maakt gebruik van Facebook, Instagram en Twitter om nieuwe en bestaande klanten op de hoogte te houden van trends, acties en evenementen, alsook voor contact te houden met onze klanten. Op deze kanalen kunnen wij bepaalde statistieken inzien die vaak gepaard gaan met persoonsgegevens. Deze gegevens houden wij niet bij. Indien u gebruik maakt van deze platformen bent u niet aan onze privacyverklaring gebonden, maar aan die van het sociale media platform in kwestie.

2.3. Klantenservice

Bij vragen, klachten, betalingen en of retour wordt er meestal contact opgenomen met de onze klantenservice. Om uw beter van dienst te kunnen zijn, vraagt onze medewerker vaak een kassabon of bestelnummer om uw bestelling gemakkelijker te kunnen opzoeken in ons CRM (Becosoft).

In het geval van een terugstorting of retour hebben wij uw naam en rekeningnummer nodig. Het e-mailadres en/of telefoonnummer registreren wij zodat wij eventueel contact met u op kunnen nemen over uw vraag, klacht, bestelling en/of retouren.

Tot slot kunnen wij deze gegevens later gebruiken om na te gaan of u naar tevredenheid bent geholpen tijdens uw contact met onze klantenservice

2.4. Fysieke winkels 

Eurotuin maakt gebruik van een klantenkaart. Wanneer u zich aanmeldt, bent u vanaf dat moment altijd als eerste op de hoogte van de laatste trends, leuke aanbiedingen en kunt u ook punten sparen voor kortingen met onze loyaliteitsprogramma’s. Indien u interesse heeft kan er een klantenkaart worden aangemaakt door een medewerker aan de kassa van een Eurotuin-winkel. Om een klantenkaart aan te maken hebben wij volgende persoonsgegevens nodig: naam, voornaam, geslacht, adres, e-mailsadres en telefoonnummer.


3. Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

3.1. Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

3.2. Webhosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Stone IS. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Stone IS heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Stone IS is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Stone IS. Stone IS verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Stone IS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Stone IS is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

3.3. E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.

MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

3.4. Payment Processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

3.5. Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS/BPOST voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS/BPOST delen. GLS/BPOST gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS/BPOST onderaannemers inschakelt, stelt GLS/BPOST uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

3.6. Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Winbox en Becosoft. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Becosoft en Winbox zijn tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Becosoft en Winbox gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

3.7. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Eurotuin op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


4. Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 


5. Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

5.1. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

5.2. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

5.3. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

5.4. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

5.5. Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Eurotuin. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


6. Cookies

6.1. Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

6.2 Hotjar

Eurotuin maakt gebruik van Hotjar cookies. Hiermee worden bezoekers anoniem gevolgd op de website met als doel de werking van de website en gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Persoonsgegevens zijn niet zichtbaar en worden niet opgeslagen. Cookies van Hotjar verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen. 

7. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.